INFO

Lejren kan lejes til fx familiefester, lejerskoleophold eller firmaarrangementer. Vi lejer ikke ud til ungdomsfester, RUS fester o. lign.

Der er plads til max. 70 personer.

Lejekontrakt:

Underskriver, altså lejer af lejren, er ansvarlig for overholdelse af alle aftaler der indgås med foreningen. Når du underskriver kontrakten, skriver du samtidig under på, at du har læst ordensreglerne og afleveringsproceduren bla. vedr. rengøring og affaldshåndtering samt, at du tjekker op på dem på ny, når lejemålet afvikles.

Det er naturligvis dig, der får overdraget nøglen, ligesom det er dig, der afleverer lejren igen efter jeres ophold.

Da lejren er eftertragtet, indgås mange lejemål langt ud i fremtiden. Derfor må vi tage forbehold for prisstigninger, dog max 1000 kr. pr. udlejning pr. påbegyndt år efter 1. april, hvor der er prisregulering.

Skoler, børne- og unge institutioner kan kontakte Carsten Christoffersen for tilbud.

SÅDAN GØR DU

  1. Find ledige datoer i kalenderen og udfyld lejekontrakten.
  2. Når du har indbetalt depositum 3,500 kr. på konto 1551-3186 259 564, er din reservation gældende. Ved indbetalingen bedes du anføre lejeperioden.
  3. Herefter henter du kontrakten og fremsender den i udfyldt og underskrevet stand på mail: kontakt@sollerodlejren.dk

Når kontrakten er modtaget og depositum er indbetalt, vil kontrakten blive returneret med “Lejrens” underskrift.
Vær opmærk som på, at du med din underskrift på lejekontrakten samtidig erklærer dig indforstået med at du har læst ordensreglerne m.v. for lejren.

Hent lejekontrakten

Har du spørgsmål vedr. lejemål eller lejren, kan du kontakte Carsten Christoffersen hverdage mellem kl 16 – 18 +45 23603216 | Gnibenvej 53, 4583 Sjællands Odde | E-mail: kontakt@sollerodlejren.dk