Affaldssortering

Vær venligst opmærksom på, at Odsherred Kommune har affaldssortering. Der er skiltet med dette såvel i køkkenet som på containerne.

 

Afhængig af lejemålets varighed samt antal gæster stilles der 1 – 2 containere på 660 l til rådighed pr. lejemål.  Yderligere containere kan bestilles og afregnes med kr.  1000/ container.

Flasker og metal skal i containerne ved Olgas Grill, Gnibenvej 2.

 

 

Farligt affald skal på Genbrugsstationen i Havnebyen, Oddenvej 241. Tjek åbningstider: Åbningstider