Søllerødlejrens Venner Nyhedsbrev #02 18. april 2021

Søllerødlejrens Venner har med glæde konstateret en løbende tilgang af medlemmer, så der nu er godt 80 personlige medlemmer, som årligt betaler 100 kr. i kontingent, 2 erhvervsmedlemmer (som årligt betaler 2.000 kr. i kontingent), og desuden har vi indgået aftale med to sponsorer (SuperBrugsen i Havnebyen samt ejendomsselskabet NPV A/S, som har betalt hhv. 5.000 kr. og 10.000 kr.). Bestyrelsen for ”Vennerne” har haft kontakt og dialog med en række fonde i håbet om støtte fra dem. Men det er endnu ikke lykkedes at skaffe midler ad den vej. Der er ellers hårdt brug for flere penge, ikke mindst fordi corona restriktionerne har gjort ondt på lejren, idet langt de fleste bookinger i nu snart et år er blevet aflyst på grund af forsamlingsforbud m.v. Lejrens udgifter er jo ikke påvirket af dette, og sådan noget som løntilskud findes jo af indlysende grunde ikke, da alt arbejde, der udføres i lejren, jo er ulønnet frivilligt arbejde.

Søllerødlejrens Venner har siden stiftelsen i august 2020 indsamlet i alt lige godt 30.000 kr. til Søllerødlejren. De fleste af disse penge har bestyrelsen her i foråret 2021 brugt til at opfylde to af Søllerødlejrens store ønsker, nemlig to håndboldmål til boldbanen og en varmepumpe til pejsestuen. Det sidste efter at det gik op for os, at de fugtskjolder med svampeangreb, der i vinterens løb havde dannet sig nederst på pejsestuens ydervæg ikke som antaget skyldes manglende omfangsdræn – for et sådant er faktisk lavet for en del år siden, kunne en lokal murer fortælle os. Det skyldes derfor udelukkende manglende opvarmning om vinteren.

Udover penge er der jo andre måder, som ”Vennerne” kan bidrage til lejrens fortsatte drift på. Der er masser af opgaver, der hele tiden skal løses, udover administration, udlejning, opfølgning på udlejning og løbende småreparationer og istandsættelse samt den løbende pasning af det 70.000 kvm. store udeareal.

Medlemmer af ”Vennernes” bestyrelse og andre gode mennesker har i efteråret brugt nogle arbejdsdage i lejren, og her i april har et lille hold på 4 ”Venner” instrueret på skift af Carsten og Per fra lejrens ledelse og nogle af deres bekendte fra lokalområdet har på andre dage brugt arbejdsdage. Der er udført maling af grovkøkkenet og 12 af de røde indvendige døre, alle vinduer og elektriske installationer er blevet efterset og repareret, og diverse andre ting så som eftersyn og træbehandling af udendørs møbler m.v. har fundet sted.

Arbejdsholdet fra ”Vennerne” mødes igen den tirsdag den 4. maj kl. 10:00 for at fortsætte arbejdet.
Skulle nogen af jer medlemmer af Søllerødlejrens Venner have mod på at give en hånd med, så sig endelig

til. Ring til mig på mobil 4013 5535 eller skriv til mig på venner@sollerodlejren.dk . Der er nok at lave. Skulle nogen af jer have kontakt til firmaer eller fonde, som kunne have lyst til at støtte det gode formål,

som Søllerødlejren er, så sig endelig til. Eller skulle nogen af jer have erfaring med crowdfunding, så giv lyd.

Vi vil meget gerne rejse midler til yderligere to varmepumper, én til hver til de to store sovesale på 1. sal (pris 20-25.000 kr.), til et nyt bordtennisbord (pris 12-14.000 kr.) og til indkøb af ”finsk tjære” (pris 25- 30.000 kr.), som vi skal have smurt på begge bygninger udvendigt til efteråret.

Med venlig hilsen
Allan Andersen
Formand for Søllerødlejrens Venner

 


 

Søllerødlejrens Venner                               Nyhedsbrev #01                                         05. oktober 2020

 

 

Søllerødlejrens Venner er så småt ved at være kommet igennem den mængde af registrering og andre former for bureaukrati, som skal til for at stifte en forening.

Vi har nu 54 betalende medlemmer af foreningen samt nogle stykker, som har fortalt, at de vil betale. Vi skulle helst blive mange flere, så vi kan vise omverdenen, at der er stor opbakning omkring Søllerødlejrens fortsatte virke. Så fortæl jeres venner og bekendte om foreningen. Dette vil nemlig medvirke til at, at vi i Søllerødlejrens Venner kan få medvinde, når vi søger kommuner, private fonde og private sponsorer om midler til at finansiere Søllerødlejrens vedligeholdelse. Den almindelige drift af lejren kan lige akkurat løbe rundt, fordi en række ildsjæle arbejder gratis for at holde lejren i gang, så hundredvis af børn og unge fortsat kan få glæde af et ophold i lejren til yderst rimelige priser, som skoler og fritidshjem kan klare at betale. Man kan melde sig ind i Søllerødlejrens Venner, enten ved at sende navn og e-mailadresse til foreningens mail, som er venner@sollerodlejren.dk eller ved at skrive sig på den liste, der er ophængt i lejren. Det koster kun 100 kr. om året at være medlem, og tegner man sig her i 2020, gælder medlem- skabet til udgangen af 2021.

Kender I mon nogen?

Jeg vil meget gerne høre fra jer, hvis i skulle kende fonde eller virksomheder, som eventuelt kunne tænkes at ville give os et bidrag. Alle midler, som vi i Søllerødlejrens Venner kan samle ind, vil gå ubeskåret til forbedringer af Søllerødlejren. Og selv om Søllerødlejrens ildsjæle gennem de seneste år har lavet en række forbedringer og lavet vedligeholdelse af bygningerne, må vi konstatere, at Søllerødlejren står over for en række nødvendige investeringer, som ikke kan klares ved gratis arbejdskraft alene. Der skal indkøbes materialer, og der skal entreres med fagfolk. Inden for få år skal der f.eks. udskiftes tag på bygningerne, og forskellige tiltage krævet af brandmyndighederne skal også udføres.

Hvis du i det hele taget har noget på hjerte, så lad mig høre fra dig på ovenstående mail.

Med venlig hilsen

Allan Andersen

(Bestyrelsesformand)